Δ/Σ το 2007 Τέως πρόεδρος Δ/Σ Γεώργιος Παπαγεωργίου