Αστρος Τ.Κ. 22001
Τηλέφωνο
+30 2755023004
Fax
+30 2755029077
info@zafeiris.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΗ "ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ & ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΦΕΙΡΗ" 

Α. ΓΕΝΙΚΑ:

Το Ίδρυμα Μνήμη Αγγελικής Λεωνίδα Ζαφείρη είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Έχει έδρα του το Αστρος και Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του Δ/Σ είναι ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο κ. Νίκος Γαϊτάνης και αναπληρωτής ο κ. Γιάννης Σκαρπέλος. Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε ότι η μορφωτική, πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του Αστρους είναι εκ των κυριοτέρων σκοπών του Ιδρύματος. Έτος ιδρύσεως 20 Νοεμβρίου 1980.

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαγεωργίου

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ευθυμίου

Γραμματέας: Ιωάννης Κατσούλης

Ταμίας: Νικόλαος Γαϊτάνης

Μέλος: Ιωάννης Σκαρπέλος

Μέλος : Φίλιππος Μπεκύρος

Μέλος: Άρης Κολαρρετάκης (Εκπρόσωπος Δ. Ε. Αστρους)
Λεωνίδας Ζαφείρης

 

ΙΔΡΥΜΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΕΔΡΑ : ΑΣΤΡΟΣ
ΤΗΛ:2755023004
ΦΑΞ: 2755029077
Εmail: info@zafeiris.gr
Αριθ. Πρωτ. 24/4/4/2014 Άστρος 4-4-2014
                                               
ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών 28 Τ.Κ 26441 - ΠΑΤΡΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Οδός Κολωνού 2 ΤΚ 10184 – ΑΘΗΝΑ


ΑΝΑΡΤΗΣΗ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: www.zafeiris.gr
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Ν.4182/2013

1.- Επωνυμία : ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΦΕΙΡΗ

2.- Διακριτικός τίτλος: Δεν υπάρχει

3.- ΑΦΜ: 090132209 της Δ.Ο.Υ Τριπόλεως (Παρ. Άστρους κτλ)

4.- Νομική μορφή: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου

5.- Στοιχεία έδρας: Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, Τ. Κ 22001., τηλέφωνο 2755023004,fax 2755029077 email: info@zafeiris.gr, Υπεύθυνος Νικόλαος Γαϊτάνης του Ανδρέα τηλέφωνα: 2755022574
6.- Σκοπός: Η μορφωτική, πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του Άστρους Κυνουρίας Αρκαδίας, δια της ιδρύσεως Πνευματικού Κέντρου και βιβλιοθήκης, δια της παροχής οικονομικής ενισχύσεως και υποτροφιών εις σπουδαστάς ή φοιτητάς ή διακεκριμένους επιστήμονας καταγομένους  εξ Άστρους κτλ κατά την κρίση του Δ.Σ, δια της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους Άστρους, δια της εκτελέσεως παντός άλλου κατά την κρίση του Δ.Σ έργου ή κοινοφελούς ή φιλανθρωπικού σκοπού κατά τις διατάξεις του Ν. 2039/1939.

7.- Συστατική πράξη: Η με αριθμό 3739/29-3-1977 πράξη σύστασης της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρούλας συζ. Γεωργίου Παπαγεωργίου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την με αριθμό 5283/22-2-1980 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκαν με το με αριθμό 1051/1980 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 266/20-11-1980 – Τεύχος Α. Η συστατική πράξη του Ιδρύματος τροποποιήθηκε με την με αριθμό 21/6-12-1999 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την από 10-12-2002 απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 15/14-1-2003 –Τεύχος Β.

8.- Πλήρες όνομα διαθέτη: Λεωνίδας Ζαφείρης του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, απεβίωσε στις 9-1-1983.

Περιουσιακή κατάσταση:

α) Ακίνητη Περιουσία

1. Γήπεδο εις θέσιν «Μαγερίνα» ή «Αγία Μαρίνα» στα Μελίσσια Αττικής επιφανείας, μετά από την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, 1.108,01τ.μ.

2. Γραφείο επιφανείας 26,435 τ.μ με τα στοιχεία 5-α στον ΣΤ΄ όροφο πολυκατοικίας επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 59 και Εμμανουήλ Μπενάκη στην Αθήνα.

3. Γραφείο επιφανείας 106,43 τ.μ με τα στοιχεία 6-α στον Α΄ όροφο πολυκατοικίας επί των οδών ελευθερίου Βενιζέλου και Εμμανουήλ Μπενάκη στην Αθήνα.

 

 

4. Πνευματικό Κέντρο στο Άστρος του Δήμου Κυνουρίας με συνολική επιφάνεια κτίσματος 1.674,24 τ.μ κτισμένο σε οικόπεδο επιφανείας 2.296,00τμ

5. Παλιά διόροφη οικία που βρίσκεται σε οικόπεδο 247 τ.μ στη θέση «Πηγαδάκι» εντός των ορίων του οικισμού Αγίου Ιωάννη Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

      Σημείωση: Τα υπό στοιχεία 1 και 2 αναφερόμενα ακίνητα, βαρύνονται από τον όρο «του αναπαλλοτρίωτου».
β) Κινητή Περιουσία

1. Κεφάλαιο 472.406,89 δολαρίων ΗΠΑ κατατεθιμένο στον με αριθμό 6315-040031-751 προθεσμιακό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς εκ του οποίου ποσό 900.000 δραχμών (2.641,2325 ευρώ), βαρύνεται από τον όρο «του αναπαλλοτρίωτου».
2. Κεφάλαιο 33.095,00 δολαρίων ΗΠΑ κατατεθιμένο στον με αριθμό 6315-040031-106 λογαριασμό όψεως της Τράπεζας Πειραιώς.
3. Κεφάλαιο 964,23 ευρώ κατατεθιμένο στον με αριθμό 248/480031-17 λογαριασμό όψεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε,
 Τα πιο πάνω ποσά που δημιουργήθηκαν από αδιάθετα υπόλοιπα, από παντός είδους έσοδα και από τόκους των κεφαλαίων.
 4. Ο εξοπλισμός του Πνευματικού Κέντρου στο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (τραπέζια – καθίσματα - φωτιστικά – ηχητικά – κλιματιστικά μηχανήματα κτλ – έπιπλα γραφείου και βιβλιοθήκης – εθνικές ενδυμασίες κτλ) αξίας κατ εκτίμηση 100.000,00 ευρώ
 5. Η οικοσκευή της διόροφης οικίας στον Άγιο Ιωάννη Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας αξίας κατ εκτίμηση 1.000,00 ευρώ.

Δήλωση Υπευθύνου

Ο υπογράφων Γεώργιος Παπαγεωργίου του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 9, Κυψέλη, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ του εις το Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εδρεύοντος Ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΦΕΙΡΗ, δηλώνω υπεύθυνα ότι εντός του πρώτου εξαμήνου 2014, θα προσκομιστούν όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα επιμέρους αναλυτικά στοιχεία, που αφορούν την περιουσία του Ιδρύματος, με σκοπό την κατάρτιση του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

   Γεώργιος Ν. Παπαγεωργίου

Το
ΙΔΡΥΜΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
έχει υπό την αιγίδα του και φιλοξενεί τους παρακάτω ανεξάρτητους ομίλους:

  1. Σκακιστικός Όμιλος Άστρους
  2.     2. Θεατρικό Εργαστήρι Άστρους

Ενημέρωση τοπική και απο το:
zafeiris001001.jpg
Facebook
Είμαστε και στο Facebook